Yksityisteiden avustukset haettavissa

EtusivuAjankohtaisetYksityisteiden avustukset haettavissa

YKSITYISTEIDEN AVUSTUKSET

Tekninen lautakunta myöntää yksityisteille avustuksia talousarvion 2020 puitteissa. Avustuksia voi hakea tielle, jonka vaikutuspiirissä on ympärivuotista asutusta.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, ja että  tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat  ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä niin kuin yksityistielain 50 §:ssä  edellytetään.

YKSITYISTIEN KUNNOSSAPITOAVUSTUS
Avustusta voi hakea yli 200 metriä pitkä tie tai tien osa. Hakulomakkeita saa tekniseltä toimistolta, asiointipisteestä tai internetistä www.ikaalinen.fi. Hakemukset on toimitettava 29.5.2020 mennessä.

YKSITYISTIEN PERUSPARANNUSAVUSTUS
Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta selviää tehtävä työ ja sen kustannusarvio. Avustettavaksi työksi luokitellaan mm. silta- ja rumputyöt, tien siirrot ja leikkaukset sekä suuret massanvaihdot. Harkinnanvarainen avustus on korkeintaan 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Myönnetty avustus maksetaan kuitteja vastaan, tehtyjen ja hyväksyttyjen töiden tarkastuksen jälkeen. Hakemukset on toimitettava 30.4.2020 mennessä.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut, Kolmen airon katu 3, 39500 IKAALINEN tai kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi.

TEKNINEN LAUTAKUNTA