Yksityisteiden avustukset haettavissa

Tekninen lautakunta myöntää yksityisteille avustuksia talousarvion 2019 puitteissa. Avustuksia voi hakea tielle, jonka vaikutuspiirissä on ympärivuotista asutusta. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä niin kuin yksityistielain 50 §:ssä edellytetään.

YKSITYISTIEN KUNNOSSAPITOAVUSTUS
Avustusta voi hakea yli 200 metriä pitkä tie tai tien osa. Hakulomakkeita saa tekniseltä toimistolta, asiointipisteestä tai internetistä ikaalinen.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne/yksityistieavustukset/.
Hakemukseen tulee liittää ote tiekunnan kirjanpidosta tai kopiot tiekunnan maksamista
laskuista.
Allekirjoitetut hakemukset on toimitettava 28.6.2019 mennessä.

YKSITYISTIEN PERUSPARANNUSAVUSTUS
Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta selviää tehtävä työ ja sen kustannusarvio. Avustettavaksi työksi luokitellaan mm. silta- ja rumputyöt, tien siirrot ja leikkaukset sekä suuret massanvaihdot. Harkinnanvarainen avustus on korkeintaan 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Myönnetty avustus maksetaan kuitteja vastaan, tehtyjen ja hyväksyttyjen töiden tarkastuksen jälkeen.
Allekirjoitetut hakemukset on toimitettava 26.4.2019 mennessä.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut, Kolmen airon katu 3, 39500 IKAALINEN tai kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi.