Skip to content

Yksityisteiden avustukset haettavissa

YKSITYISTEIDEN AVUSTUKSET

Tekninen lautakunta myöntää yksityisteille avustuksia talousarvion 2024 puitteissa.

Avustuksia voi hakea tielle, jonka vaikutuspiirissä on ympärivuotista asutusta, on läpiajettava tai tien varressa harjoitetaan elinkeinotoimintaa, joka edellyttää säännöllistä raskasta liikennettä ympärivuotisesti.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on:

  • tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
  • yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset MML:n yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

YKSITYISTIEN KUNNOSSAPITOAVUSTUS

Avustusta voi hakea yli 200 metriä pitkä tie tai tien osa. Hakulomakkeita saa teknisistä palveluista ja kotisivuiltamme: Yksityisteiden avustukset

YKSITYISTIEN PERUSPARANNUSAVUSTUS

Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta selviää tehtävä työ ja sen kustannusarvio. Avustettavaksi työksi luokitellaan mm. silta- ja rumputyöt, tien siirrot ja leikkaukset sekä suuret massanvaihdot. Harkinnanvarainen avustus on korkeintaan 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Myönnetty avustus maksetaan kuitteja vastaan, tehtyjen ja hyväksyttyjen töiden tarkastuksen jälkeen.

Hakemukset on toimitettava 3.5.2024 mennessä osoitteeseen Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen tai kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi.

TEKNINEN LAUTAKUNTA