Skip to content

YKSITYISTEIDEN AVUSTUKSET

YKSITYISTEIDEN AVUSTUKSET

Tekninen lautakunta myöntää yksityisteille avustuksia talousarvion 2021 puitteissa. Avustuksia voi hakea tielle, jonka vaikutuspiirissä on ympärivuotista asutusta.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on:

  • tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
  • yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset MML:n yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

YKSITYISTIEN KUNNOSSAPITOAVUSTUS

Avustusta voi hakea yli 200 metriä pitkä tie tai tien osa. Hakulomakkeita saa tekniseltä toimistolta ja kotisivuilta.

Hakemukset on toimitettava 28.5.2021 mennessä.

YKSITYISTIEN PERUSPARANNUSAVUSTUS

Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta selviää tehtävä työ ja sen kustannusarvio. Avustettavaksi työksi luokitellaan mm. silta- ja rumputyöt, tien siirrot ja leikkaukset sekä suuret massanvaihdot. Harkinnanvarainen avustus on korkeintaan 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Myönnetty avustus maksetaan kuitteja vastaan, tehtyjen ja hyväksyttyjen töiden tarkastuksen jälkeen.

Hakemukset on toimitettava 30.4.2021 mennessä.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut, Kolmen airon katu 3, 39500 IKAALINEN tai kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi.

TEKNINEN LAUTAKUNTA