Skip to content

YLEISTIEDOKSIANTO

YLEISTIEDOKSIANTO

Ilmoitetaan yleistiedoksiantona vireille tulleesta tuulivoimalan rakentamista koskevasta suunnittelutarveratkaisu hakemuksesta.

Hakemus koskee tuulivoimalan rakentamista Ikaalisten pohjoisosassa sijaitsevalle rajanevalle, kiinteistö 143-405-6-23. Tuulivoimalan suunniteltu napakorkeus maanpinnasta on 55m ja lavan pyyhkäisykorkeus 78m.

Suunniteltu voimala vastaa teknisiltä ja ulkoisilta ominaisuuksiltaan samalla kiinteistöllä toiminnassa olevaa tuulivoimalaa.

Yleistiedoksiannon nähtävilläpito

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 20.9.– 21.10.2022 Ikaalisten kaupungin teknisten palveluiden tiloissa, osoite Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen. Mahdolliset hakemusta koskevat huomautukset tulee osoittaa ympäristölautakunnalle nähtävillä oloaikana osoitteeseen kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi tai Ikaalisten kaupungin ympäristölautakunta, kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen

Ikaalinen 20.9.2022 Ympäristölautakunta