Skip to content

YMPÄRISTÖKATSELMUS

YMPÄRISTÖKATSELMUS

Ympäristökatselmus Ikaalisten alueella suoritetaan 17.4.2024. Katselmuksessa tarkastellaan kaupunkikuvaan vaikuttavien tekijöiden asianmukaista hoitoa ja kuntoa.

Kiinteistönomistajien ja -haltijoiden toivotaan huolehtivan rakennusten sekä ympäristön asianmukaisesta hoidosta korjaus- ja siistimiskehotusten välttämiseksi. Havaituista epäkohdista ja määräajasta niiden korjaamiseksi ilmoitetaan kunnossapitovelvollisille kirjallisesti.

Kaupunkikuvaa rumentavia kohteita voi ilmoittaa etukäteen sähköpostilla ympäristölautakunnalle osoitteeseen kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi

Ikaalinen 3.4.2024
Ympäristölautakunta