Skip to content

Apua neuropsykiatrisiin häiriöihin

 

Apua neuropsykiatrisiin häiriöihin

Nepsy on lyhennys sanasta neuropsykiatrinen. Nepsy-piirteiden taustalla on aivotoiminnan rakenteellisia ja/tai toiminnallisia poikkeavuuksia, jotka vaikuttavat niin ajatteluun, tunteisiin kuin käyttäytymiseen.
Perinnöllisyys on merkittävä taustatekijä . Nepsy-piirteet alkavat nousta esille tavallisesti jo ennen kouluikää ja jatkuvat jossain muodossa koko elämän ajan.

Nepsy-piirteet ja niiden vaikeusaste vaihtelevat yksilöittäin ja eri ympäristöissä. Kaikkia nepsy-piirteitä ei ole kaikilla. Tämän vuoksi myös tuen muodot tulee miettiä aina yksilöllisesti.
Tavallisimpia neuropsykiatrisia diagnooseja ovat ADHD, ADD, kehityksellinen kielihäiriö ja autismin kirjon häiriö. Nepsy- piirteitä voi kuitenkin esiintyä myös ilman, että ne johtaisivat
diagnoosiin. Joskus nepsy-piirteisen käytöksen taustalla saattaa olla vain haastava perhetilanne, epäsäännölliset elintavat,fyysiset sairaudet ja/tai traumat.

Nepsy-piirteet vaikuttavat jokapäiväiseen elämään: sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kielelliseen ja ei-kielelliseen viestintään, tunteiden säätelyyn ja oman toiminnan ohjaukseen. Nepsy-piirteet eivät koske vain lasta tai nuorta: myös lähipiiri (koti, päiväkoti, koulu) tarvitsevat tietoa ja tukea.

Usein nepsy-piirteet päällekkäistyvät ja tästä aiheutuu turhautumista ja
kuormittumista. Nepsy-piirteiset lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa saavat keskimääräistä useammin kielteistä huomiota ja palautetta. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti lasten kehittyvään itsetuntoon sekä vanhempien kokemukseen itsestään kasvattajina. Anna siis lapselle ja nuorelle paljon positiivista palautetta jo siitä, että hän yrittää. Muista huolehtia myös omasta jaksamisesta: hae tietoa ja apua ajoissa.

 

Apua arkeen:

Katso Ikaalisten Nepsykompassi tästä.

Nepsykompassista löydät nepsytietoutta ja paikalliset yhteystiedot, kun perheesi  tarvitsee tukea nepsyhaasteisiin.

Tästä linkistä pääset  LUKI Tuki Ikaalisissa -oppaaseen 

Opas kertoo lukemisen ja kirjoittamisen eli lukitaitojen tukemisesta
Ikaalisissa. Lukemaan oppimiseen kuluva aika vaihtelee ja sitä edeltää monenlaisten lukivalmiuksien kypsyminen. Oppaasta löydät myös paikallisia yhteystietoja, jos lapsesi tarvitsee tukea lukitaitojen oppimiseen.

Perheneuvonnan palvelut 

 

Tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä