Skip to content

Hulevedet

Kuvassa vesipisaroita tippuu vesilammikon päälle.Hulevesi on rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade-
ja sulamisvettä. Hulevesiä syntyy perustusvesistä ja pintavaluntana rakennusten katoilta, piha-alueilta, katualueilta ja puistoista. Hulevedet johdetaan maaperään imeyttämällä tai vesistöihin putkiviemäreissä ja ojissa. Hulevesien hallinta on osa perusinfraa. Hulevesien hallinnan tarkoitus on estää vesien aiheuttamat haitat kiinteistöille ja ympäristölle.

Hulevesimaksu
Vuosittaisilla hulevesimaksuilla katetaan hulevesijärjestelmien kunnossapidosta ja rakentamisesta aiheutuvia kuluja.

Hulevesimaksun suuruus 1.1.2022 alkaen, €/kiinteistö

Asuinkiinteistöjen maksut perustuvat kiinteistön käyttötarkoitukseen.

Kiinteistötyyppi ja hulevesimaksu (€/vuosi)

  • Yhden perheen käytössä oleva oktalo / vapaaajan kiinteistö 45 €
  • Paritalot tai vast. kahden perheen käytössä olevat kiinteistöt 60 €
  • Rivitalokiinteistöt 150 € 
  • Kerrostalokiinteistöt 200 €

Liike ja teollisuuskiinteistöjen ym. vastaavien kiinteistöjen maksut perustuvat kiinteistön pintaalaan.

Kiinteistön pintaala / hulevesimaksu (€/vuosi)

  • < 5000 m2 / 300 €
  • > 5000 m2 < 20 000 m2 / 600 €
  • > 20 000 m2 / 900 €

Hulevesimaksuista ei peritä veroa.

Hulevesilaskun saajalla on oikeus tehdä laskusta muistutus Ikaalisten kaupungin tekniselle lautakunnalle 21 päivän sisällä laskun päiväyksestä osoitteella: Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen. Muistutuksessa tulee ilmoittaa laskun saajan tiedot ja laskun numero sekä muistutuksen perustelu.

Hulevesijärjestelmä
Kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalue on alue, jolla sijaitsevia kiinteistöjä kunnan hulevesijärjestelmä palvelee. Kiinteistöjen ei tarvitse olla konkreettisesti liittynyt esim. kosteikkoon. Katujen kuivatusjärjestelmät palvelevat monia kiinteistöjä ilman konkreettista liityntää.

Hulevesiviemäriverkostojen siirryttyä osaksi kunnan hulevesijärjestelmää kiinteistöille ei enää osoiteta vesihuoltolain mukaista liittämiskohtaa vaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rajakohta. MRL:n mukaan rajakohtia voi olla useita.

Viranomainen (perusteet, rajakohdat): tekninen johtaja Satu Rask satu.rask@ikaalinen.fi
044 730 1262

Laskutus ja osoitteen muutokset: toimistonhoitaja Sirpa Hinkkanen sirpa.hinkkanen@ikaalinen.fi
044 730 1522

Toimielin: Tekninen lautakunta

Kaupunki vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaavoitetulla alueella (Tekn.ltk./9.12.2015/71§).

Rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyvän sade- tai sulamisveden hallintaan sovelletaan (103 a §) maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun säännöksiä.

Hulevesimaksut 1.1.2022 alk.