Kilvakkala

SIJAINTI

Kilvakkala sijaitsee noin 5 km Ikaalisten keskustasta lounaaseen Kankaanpäähän menevän tien varrella. Kylätaajama on aikanaan syntynyt hiekkaisen harjualueen laelle ja se on seutukaavassa todettu arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi, jolla on maisemallisia ja rakennusperinteen arvoja.

Kartta

 

PALVELUT

KILVAKKALAN KOULU

Koulun historiaa

Kilvakkalassa on koulu, joka on aloittanut toimintansa elokuun viimeisenä päivänä 1899. Aluksi koulu on toiminut Rakon talosta vuokratussa pirttirakennuksessa.

Vuonna 1919 valmistui koululle oma ajanmukainen koulurakennus, joka vieläkin toimii kahden opetusryhmän opetustilana. Tilat kävivät kuitenkin ahtaaksi ja kesällä 1957 valmistui koulun piha-alueelle tilava uusi koulurakennus ja asuntosiipi.

Koulun nykypäivää
Kilvakkalan koulun vaikutusalue on varsin laaja. Koulussa käy oppilaita kaikkiaan 14 kylästä. Oppilaita on tällä hetkellä 75 ja ennusteiden mukaan oppilasmäärä tulee säilymään nykyisen suuruisena.

Uusien opetussuunnitelmien myötä Kilvakkalan koulussa painotetaan erityisesti lukutaidon kehittämistä ja kirjallisuusharrastuksen herättämistä. Lisäksi koulussa panostetaan myös liikunnan opetukseen. Näiden painopistealuiden opetuksessa on erilaisilla teemapäivillä suuri osuus. Teemapäiviä järjestetään myös yhteistyössä muiden kyläkoulujen kesken. Yhteistyö ja erilaiset kouluvierailut ovat tärkeä osa elävän kyläkoulun toimintaa.

Koulun vanhempainyhdistys Kilvakkalan koulun tuki ry osallistuu aktiivisesti koulutyöhön ja tukee koulun opetustavoitteita mm. säännöllisen oppilas-kerhotyön avulla. Koulutyön perustana on hyvä yhteishenki oppilaiden ja henkilökunnan kesken. Kouluun on rakentunut lämmin yhteishenki ja tekemisen meininki.

KILVAKKALAN PÄIVÄKOTI