Skip to content

Kilvakkalan seudun kylät

SIJAINTI

Kilvakkalan seudun kylät Kilvakkala, Viljala, Niemi ja Sammi sijaitsevat noin 5 km Ikaalisten keskustasta lounaaseen Kolmostien ja Kankaanpäähän menevän tien varrella. Kilvakkalan kylätaajama on aikanaan syntynyt hiekkaisen harjualueen laelle ja se on seutukaavassa todettu arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi, jolla on maisemallisia ja rakennusperinteen arvoja.

Kartta