Muuta hyödyllistä

Tällä palstalla voi ilmoittaa kylän yhteisistä asioista muutkin kuin vain kyläseura.

Ilmoituksen voi laittaa osoitteeseen:
marjaliisavai@gmail.com