Tontit

Luhalahden-Isoröyhiön rantaosayleiskaavan kaavoitus on käynnistynyt. Kaupunki järjesti asukkaille ensimmäisen kuulemistilaisuuden 17.5.2016. Kaavaan voi ottaa kantaa ja kommentoida.

Luhalahtelaiset esittivät toiveensa, että kaavaan jätetään myös yleisiä yhteiseen käyttöön tarkoitettuja alueita riittävä määrä. Lisätietoja voi lukea kaupungin teknisen puolen internet-sivuilta.

Kaavoituksen jokaisesta vaiheesta voi esittää mielipiteitä. Muistutus on tehtävä kirjallisesti.