Kylätoimikunta toimii – asukkaiden hyväksi

Kylämme pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta toiminnasta vastaa Sikurin -Kolkon kylätoimikunta ry. Kylätoimikunnan toimintaa ohjaa joka vuosi  keväällä pidettävä  vuosikokous.

Vuosikokouksessa arvioidaan edeltävää vuotta, päätetään yhdessä suuntaviivat ja askelmerkit vähintään seuraavaksi vuodeksi ja valitaan vastuuhenkilöt yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Kylätoimikunnan toimintaan ovat kaikki kyläläiset tervetulleita

Kokouksessa valittujen ja päätettyjen asioiden toteuttamiseksi järjestämme vuoden kuluessa kyläjuhlia, kylätapahtumia tai talkootöitä

Kylätoimikunta toivottaa erityisesti tervetulleeksi toimintaan mukaan kaikki uudet asukkaat.

Keskeinen kehittämisen työtapa on hanketyöskentely ja talkoot, joita toteutetaan kesäisin. Olemme hakeneet ja saaneet hankkeisiimme LEADER kehittämistuksea. Vuoden 2019  kehittämiskohde on urheilukenttä.

Kylätoimikunnan toiminintaa ylläpidetään keräämällä kesällä ilmestyvän Kylän lehden yhteydessä lehtimaksua, joka on käytännössä myös jäsenmaksu. Kaikki tilille kertyvät varat käytetään yhteisön hyväksi: kiinteistöjen hoitoon, juokseviin kuluihin, vakuutusmaksuihin ja pieniin investointeihin ja esim Kolkontien kunnossapitosopimuksen ulkopuolelle meneviin kuluihin. Tämä pieni korvaus on tällä hetkellä 30 €/talous.

Kylätoimikunta tiedottaa sisäisesti tapahtumista ilmoitustauluilla ja  Fecebookissa. Tämä on myös kaikkien kylistämme kiinnostuneiden ihmisten keskustelukanava. Allaoleva linkki vaatii kirjautumisen.

Sikuri-Kolkko kyläinfo