Kaavoitus

Kaavoitus vastaa kaupungin asema- ja yleiskaavoituksesta.

Ikaalisten kaavat verkossa
Verkosta olevasta kartasta löydät voimassaolevat osayleiskaavat ja asemakaavat määräyksineeen. Sekä rantakaava-alueet.

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Kaavoituskatsaus 2019 (pdf)  Karttaliitteet (pdf)
Katsaus sisältää tiedot käynnissä olevista sekä vireille tulevista kaavahankkeista.


Vireillä olevia kaavoja

Hyväksytyt kaavat

Mittausteknikko
Esko Hukkanen
044 730 1231
esko.hukkanen@ikaalinen.fi

Tekninen johtaja
Satu Rask
044 7301 262
satu.rask@ikaalinen.fi

Kaavaotteet                    toimistonhoitaja
Sirpa Hinkkanen
044 7301 522
sirpa.hinkkanen@ikaalinen.fi

Ympäristo.fi – Elinympäristö ja kaavoitus

Ympäristöministeriö – ymp.fi – Maankäyttö ja rakentaminen

Kaavoituksen Sekä Kiinteistö Ja Mittaustoimen Maksut