Skip to content

Kaavoitus

Kuvassa suunnitellaan uusilla kerrostaloille paikkoja asuinalueelle.Kaavoitus vastaa kaupungin asema- ja yleiskaavoituksesta.

Ikaalisten kaavat verkossa
Verkosta olevasta kartasta löydät voimassaolevat osayleiskaavat ja asemakaavat määräyksineeen. Sekä rantakaava-alueet.

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Kaavoituskatsaus 2021 (pdf)
Katsaus sisältää tiedot käynnissä olevista sekä vireille tulevista kaavahankkeista.

Vt. kaavoituspäällikkö
Satu Rask
044 7301 262
satu.rask@ikaalinen.fi

Ympäristo.fi – Elinympäristö ja kaavoitus

Ympäristöministeriö – ymp.fi – Maankäyttö ja rakentaminen

Kaavoituksen sekä kiinteistö ja mittaustoimen maksut

Kaavaotteet
Toimistonhoitaja
Sirpa Hinkkanen
044 7301 522
sirpa.hinkkanen@ikaalinen.fi

Ranta-asemakaavaotteet Toimistonhoitaja-asuntosihteeri
Maarit Niikkonen
044 730 1519
maarit.niikkonen@ikaalinen.fi