Hyväksytyt kaavat

Saskyn pysäköintialue
Ikaalisten kaupunginvaltuusto on 17.2.2020 hyväksynyt Rahkolan kaupunginosan (3), osaa korttelia 16 koskevan vähäisen asemakaavamuutoksen (4 §).

Myllyn Leivän asemakaava
Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Myllyn Leivän asemakaavan 3.12.2018 (§ 43).

Rahkolan kaupunginosan (3) puistoaluetta sekä korttelia 5 ja osaa korttelista 4 koskeva asemakaavan muutos
Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Rahkolan kaupunginosan (3) puistoaluetta sekä korttelia 5 ja osaa korttelista 4 koskevan asemakaavan muutoksen 3.12.2018 (§ 44).

Ns. Ikatan alueen asemakaavan muutos
Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 4.12.2017 (76§) asemakaavan muutoksen, jolla muodostuu Rahkolan kaupunginosan kortteli 19.

Moisionrinteen alueen asemakaavan muutos
Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.2.2018 (5§) ns. Moisionrinteen alueen asemakaavan muutoksen.

Blommin talon asemakaava
Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Blommin talon asemakaavan 9.2.2015 (§ 5). Korkein hallinto-oikeus on 15.2.2017 päätöksellään kumonnut kaupunginvaltuuston 9.2.2015 (§5) päätöksen.

Sipsiön kylän tilojen 1:171, 2:13 ja 3:1 ranta-asemakaava ja -muutos 
Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Sipsiön kylän tiloja 1:171, 2:13 ja 3:1 koskevan ranta-asemakaavan ja -muutoksen 18.2.2019 (§ 3). Voimaantulosta kuulutetaan erikseen.