Hyväksytyt kaavat

Myllyn Leivän asemakaava

Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Myllyn Leivän asemakaavan 3.12.2018 (§ 43).

Rahkolan kaupunginosan (3) puistoaluetta sekä korttelia 5 ja osaa korttelista 4 koskeva asemakaavan muutos

Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Myllyn Leivän asemakaavan 3.12.2018 (§ 44).

Ns. Ikatan alueen asemakaavan muutos

Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 4.12.2017 (76§) asemakaavan muutoksen, jolla muodostuu Rahkolan kaupunginosan kortteli 19.

Moisionrinteen alueen asemakaavan muutos

Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.2.2018 (5§) ns. Moisionrinteen alueen asemakaavan muutoksen.

Blommin talon asemakaava

Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Blommin talon asemakaavan 9.2.2015 (§ 5). Korkein hallinto-oikeus on 15.2.2017 päätöksellään kumonnut kaupunginvaltuuston 9.2.2015 (§5) päätöksen.