Hyväksytyt kaavat

Myllyn Leivän asemakaava
Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Myllyn Leivän asemakaavan 3.12.2018 (§ 43).

Rahkolan kaupunginosan (3) puistoaluetta sekä korttelia 5 ja osaa korttelista 4 koskeva asemakaavan muutos
Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Rahkolan kaupunginosan (3) puistoaluetta sekä korttelia 5 ja osaa korttelista 4 koskevan asemakaavan muutoksen 3.12.2018 (§ 44).

Ns. Ikatan alueen asemakaavan muutos
Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 4.12.2017 (76§) asemakaavan muutoksen, jolla muodostuu Rahkolan kaupunginosan kortteli 19.

Moisionrinteen alueen asemakaavan muutos
Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.2.2018 (5§) ns. Moisionrinteen alueen asemakaavan muutoksen.

Blommin talon asemakaava
Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Blommin talon asemakaavan 9.2.2015 (§ 5). Korkein hallinto-oikeus on 15.2.2017 päätöksellään kumonnut kaupunginvaltuuston 9.2.2015 (§5) päätöksen.

Sipsiön kylän tilojen 1:171, 2:13 ja 3:1 ranta-asemakaava ja -muutos 
Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Sipsiön kylän tiloja 1:171, 2:13 ja 3:1 koskevan ranta-asemakaavan ja -muutoksen 18.2.2019 (§ 3). Voimaantulosta kuulutetaan erikseen.