Skip to content

Hakumäen kortteli 4 asemakaavan muutos

Kaavatyön tavoitteena on vähäisesti laajentaa voimassa olevan asemakaavan korttelia 4 kaava-alueen itäosan puistoalueelle ja samalla mahdollistaa korttelissa 4 nykyiseen palveluasumiseen liityvä lisärakentaminen.

Korttelin palveluasumistoiminta ei käytännön syistä (vanhus- ja ikäihmiset) mahdollista lisärakentamista kerroslukua korottamalla.

Suunnittelualue rajautuu etelässä Marskinkatuun, lännessä Ristonkatuun, pohjoisessa puistoalueeseen ja idässä rivitalojen korttelialueeseen.

Ikaalisten kaupunginvaltuusto on 13.2.2023 hyväksynyt Hakumäen kortteli 4 asemakaavan muutoksen (3 §).