Skip to content

Sisääntulotien asemakaavan muutos 2

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa maantie 2595 (sisääntulotie) katualueeksi välillä valtatien 3 eritasoliittymän pohjoinen ramppiliittymä – Vanha Tampereentie voimassa olevien asemakaavojen liikennealuerajausten mukaisesti.

Asemakaavamuutos toteuttaa suunnittelualueelle laadittua Ikaalisten sisääntulotien (Mt 2595) ja Vanhan Tampereentien (Mt 13139) parantamiseen liittyvää tiesuunnitelmaa, jossa tavoitteena on rakentaa kiertoliittymä Vanhan Tampereentien ja sisääntulotien risteykseen sekä uudelleen suunnitella sisääntulotien, Rinteenmutkatien ja Pilvilinnankadun liittymäjärjestelyjä. Tiesuunnitelman yleisenä tavoitteena on parantaa varsinkin kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta ja liittymien toimivuutta.

Asemakaavan muutos on tarkoitus laatia siten, että se voidaan käsitellä vaikutuksiltaan vähäisenä (MRL 52 §).

Kaavassa sisääntulotie nimetään Ikaalistentieksi.

Voimaantulo Ikaalinen 12.8.2021
Kaupunginhallitus

Vaikutuksiltaan vähäisestä asemakaavanmuutoksesta on valitusoikeus kunnan jäsenten sijasta vain niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Tekninen johtaja
Satu Rask
044 730 1262
satu.rask@ikaalinen.fi