Skip to content

Nummenrannan muuntoaseman asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Ikaalisten Nummen alueella Läykkälänlahden (8) kaupunginosassa, noin 2,5 kilometriä Ikaalisten keskustasta etelään. Suunnittelualue koskee asemakaavoittamattomia kiinteistöjä 143416535 LAHTINEN ja 1434169134 RANTAMAA.

Suunnittelualue rajautuu etelässä Karhoistentiehen, idässä liike ja toimistorakennusten korttelialueisiin ja pohjoisessa erillispientalojen korttelialueisiin. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee Läykkälänlahden rantaaluetta.

Suunnittelualueen pintaala on noin 4 hehtaaria.


Suunnittelualueen kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa.

Asemakaavan tavoitteet ovat tarkentuneet kaavaehdotusvaiheessa ja käsillä olevaan asemakaava-alueeseen on yhdistetty vireillä olevan Läykkälänlahden asemakaavan laajennuksen mukainen kaava-alue (kiinteistö 143-416-9-134 RANTAMAA).

Asemakaavatyön tarkennettuna tavoitteena on osoittaa koko kaavaalue energiantuotannon alueeksi ja mahdollistaa alueelle sekä aurinkovoimalan että akkuteknologiaan perustuvan energiavaraston rakentaminen. Aiemmin esillä ollut rakennusoikeusvaraus kaasunpurkausasemalle poistuu.

VOIMAANTULOKUULUTUS
Voimaantulo koskee Ikaalisten kaupunginvaltuuston 14.2.2022 (§ 8) hyväksymää Nummenrannan muuntoaseman asemakaavaa.
Ikaalinen 6.4.2022
Kaupunginvaltuusto