Skip to content

Nummenrinteen asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Ikaalisten Nummen alueella Läykkälänlahden (8) kaupunginosassa, noin 2,5 kilometriä Ikaalisten keskustasta etelään kauppakeskus Kompin itäpuolella ja Ikaalistentien ja valtatien 3 eritasoliittymän luoteispuolella.

Asemakaavan muutos koskee osaa voimassa olevan asemakaavan korttelia 31. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Karhoistentiehen, idässä Ikaalistentiehen, etelässä valtatien 3 pohjoiseen liittymäramppiin ja lännessä liikerakennusten korttelialueeseen.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle liiketoiminnan keskittymä, joka mahdollistaa lähiruokakonseptiin liittyvien ravintola-, myymälä- ja tuotantotilojen, matkailun myyntikonttorin sekä polttoaineen jakeluaseman/huoltoaseman sijoittumisen alueelle. Suunnittelualueen tavoitteellinen kokonaisrakennusoikeus on noin 4 500 k-m².

Ikasalisten kaupunginvaltuusto on 13.2.2023 hyväksynyt Nummenrinteen asemakaavan muutoksen (4 §).