Skip to content

Palinperäntien asemakaava

Karttakuvassa Palinperäntien asemakaavan muutoksia yritystonttintarjontaan tulevaisuuden tarpeita varten.Asemakaavan tarkoituksena on laajentaa Karhoisten kaupunginosaan kuuluvaa yritysaluetta. Kaavalla turvataan ja parannetaan kaupungin yritystonttitarjontaa tulevaisuuden tarpeisiin.

Alue sijoittuu Palinperäntien itäpuolelle ja rajoittuu pohjoisesta ns. Pauninojan asemakaavaan. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on kolme hehtaaria. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa.

Ikaalisten kaupunginvaltuusto on 31.8.2020 hyväksynyt Palinperäntien asemakaavan (37 §). Voimaantulosta kuulutetaan erikseen.