Skip to content

Saskyn pysäköintialue

Karttakuva Rahkolan kaupunginosan Sasky koulutuskuntayhtymän autopaikkojen korttelialue.Rahkolan  kaupunginosan (3) vähäinen asemakaavan muutos.  Osa korttelia 16, kiinteistöt 143-406-12-5, 143-406-12-7

Kaavamuutoksella osoitetaan Sasky koulutuskuntayhtymän käyttöön autopaikkojen korttelialue. Lisäksi osoitetaan asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialuetta. Kaavamuutosalue rajoittuu Eino Salmelaisen katuun ja Vainiokatuun.

Ikaalisten kaupunginvaltuusto on 17.2.2020 hyväksynyt
Rahkolan kaupunginosan (3), osaa korttelia 16 koskevan vähäisen asemakaavamuutoksen (4 §). Voimaantulokuulutus julkaistu 23.4.2020.