Skip to content

Sipsiön kylän tilojen 1:171, 2:13 ja 3:10 ranta-asemakaava ja -muutos

Karttakuva Sipsiön kylän ranta-asemakaavasta ja muutoksesta.Kaavamuutoksen kohteena oleva Vähä-Eskeli -tilan alue rajoittuu Kyrösjärveen. Uusi ranta-asemakaava laaditaan osalle Rahkosaarta ja Vasusaarta. Molemmat ovat Kyrösjärvellä.

Kaavoitustyö on käynnistetty maanomistakien aloitteesta. Tavoitteena on muuttaa manneralueen ranta-asemakaavaa ja laatia saariin hakijoiden omistamille alueille uusi ranta-asemakaava.