Skip to content

Teikankaan asemakaavan laajennus

Asemakaavan tarkoituksena on laajentaa Teikankaan teollisuusaluetta, jolla turvataan ja parannetaan alueen yritystonttitarjontaa tulevaisuuden tarpeisiin.

Alue sijoittuu Teikankaantien länsipuolelle ja rajoittuu etelästä Teikankaan länsiosan asemakaavaan. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on 10 hehtaaria. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa.

Ikaalisten kaupunginvaltuusto on 30.11.2020
hyväksynyt Teikankaan länsiosan asemakaavan
laajennuksen (49 §). Voimaantulokuulutus julkaistu 21.1.2021.

Karttakuva Teikankaan teollisuusalueesta.