Teikankaan asemakaavan laajennus

Asemakaavan tarkoituksena on laajentaa Teikankaan teollisuusaluetta, jolla turvataan ja parannetaan alueen yritystonttitarjontaa tulevaisuuden tarpeisiin.

Alue sijoittuu Teikankaantien länsipuolelle ja rajoittuu etelästä Teikankaan länsiosan asemakaavaan. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on 10 hehtaaria. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa.

Ikaalisten kaupunginvaltuusto on 30.11.2020
hyväksynyt Teikankaan länsiosan asemakaavan
laajennuksen (49 §). Voimaantulokuulutus julkaistu 21.1.2021.

Karttakuva Teikankaan teollisuusalueesta.