Skip to content

Palinperäntien asemakaava

Karttakuvassa Palinperäntien asemakaavan muutoksia yritystonttintarjontaan tulevaisuuden tarpeita varten.Asemakaavan tarkoituksena on laajentaa Karhoisten kaupunginosaan kuuluvaa yritysaluetta. Kaavalla turvataan ja parannetaan kaupungin yritystonttitarjontaa tulevaisuuden tarpeisiin.

Kvalt 29.11.2021, § 74
Kaupunginvaltuusto päätti perua 31.8.2020 tekemänsä päätöksen § 37 koskien Palinperäntien asemakaavaehdotuksen hyväksymistä.

Alue sijoittuu Palinperäntien itäpuolelle ja rajoittuu pohjoisesta ns. Pauninojan asemakaavaan. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on kolme hehtaaria. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa.