Skip to content

Läykkälänlahden kaupunginosan (8) asemakaavan laajennus

Asemakaavan tavoitteet ovat tarkentuneet kaavaehdotusvaiheessa ja Läykkälänlahden asemakaavan laajennuksen mukainen kaava-alue on yhdistetty nummenrannan muuntoaseman  asemakaavaalueeseen

Suunnittelualue sijoittuu taajamaan, Karhoistentien pohjoispuolelle, rajoittuen idässä kortteleihin 28 ja 29. Pohjoispuolella on kapea lähivirkistysalue ja Läykkälänlahden asuinalue. Lännessä on muuntamoalue. Pauninoja laskee alueen kautta Läykkälänlahteen.

Asemakaavalla laajennetaan yritystoimintaan ja asumiseen tarkoitettua aluetta.

Alue on rakentamaton ja yksityisessä omistuksessa.

Asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä 13.12.2018 – 14.1.2019 välisenä aikana.