Nähtävillä olevat kaavat

EtusivuAsuminen ja ympäristöKaavoitusNähtävillä olevat kaavat

Kaava-aineistot pidetään nähtävillä (MRA 30§) kaupungin teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä Ikaalisten kaupungin internet-sivuilla.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää mielipiteitään kaavahankkeista. Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina nähtävilläoloaikana ympäristölautakunnalle osoitettuna. Postiosoite: PL 33, 39501 Ikaalinen.


Saskyn pysäköintialue
Rahkolan kaupunginosan (3), osaa korttelia 16 koskevan vähäisen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja asemakaavamuutosehdotus pidetään nähtävillä 3.10- 17.10. 2019 välisenä aikana.

Kaurarannan rantaasemakaava
Ranta-asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen pidetään MRA:n 30 §:n tarkoituksessa nähtävillä 27.6. – 29.7.2019.

vt. kaavoituspäällikkö
Pauli Mikkola
044 7301 239
pauli.mikkola@ikaalinen.fi

Mielipiteet/muistutukset:
Ikaalisten kaupunki
Ympäristölautakunta
PL 33
39501 Ikaalinen
kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi