Skip to content

Nähtävillä olevat kaavat

Kaava-aineistot pidetään nähtävillä (MRA 30§) kaupungin teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä Ikaalisten kaupungin internet-sivuilla.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää mielipiteitään kaavahankkeista. Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa  nähtävilläoloaikana ympäristölautakunnalle osoitettuna.

  • Sähköposti: kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi
  • Postiosoite: Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen.

Vaikutuksiltaan vähäisestä asemakaavanmuutoksesta on valitusoikeus kunnan jäsenten sijasta vain niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.


Kylpylän alueen asemakaavan muutos

Kaavaluonnos pidetään nähtävillä 19.6.-16.8.2024.

Teikangas, kortteli 15 Fortumin alueen asemakaavan muutos ja laajennus

Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 26.6.-16.8.2024.

Mielipiteet/muistutukset:
Ikaalisten kaupunki
Ympäristölautakunta
Kolmen airon katu 3
39500 Ikaalinen
kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi

Kaavoittaja Mika Wallin

044 730 6232

mika.wallin@ikaalinen.fi


Kaavoituskatsaus
Ikaalisten kaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä kaavoituskatsaus on nähtävänä teknisten palvelujen toimitilassa sekä www.ikaalinen.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/