Skip to content

Nähtävillä olevat kaavat

Kaava-aineistot pidetään nähtävillä (MRA 30§) kaupungin teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä Ikaalisten kaupungin internet-sivuilla.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää mielipiteitään kaavahankkeista. Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa  nähtävilläoloaikana ympäristölautakunnalle osoitettuna.

  • Sähköposti: kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi
  • Postiosoite: Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen.

Vaikutuksiltaan vähäisestä asemakaavanmuutoksesta on valitusoikeus kunnan jäsenten sijasta vain niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.


 


Hakumäen korttelin 4 asemakaavan muutoksen ehdotus

Asemakaavamuutoksen ehdotus pidetään nähtävillä 22.9.-21.10.2022 välisenä aikana.

Nummenrinteen asemakaavan muutoksen ehdotus

Asemakaavamuutoksen ehdotus pidetään nähtävillä 22.9.-21.10.2022 välisenä aikana.

 

Kaavoituspäällikkö
Juha Mäkelä
044 730 6232
juha.makela@ikaalinen.fi

Mielipiteet/muistutukset:
Ikaalisten kaupunki
Ympäristölautakunta
Kolmen airon katu 3
39500 Ikaalinen
kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi


Kaavoituskatsaus 2022
Ikaalisten kaupungin kaupunginvaltuuston 14.2.2022 (§ 7) hyväksymä kaavoituskatsaus vuodelle 2022 on nähtävänä teknisten palvelujen toimitilassa sekä www.ikaalinen.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/