Skip to content

Nähtävillä olevat kaavat

Kaava-aineistot pidetään nähtävillä (MRA 30§) kaupungin teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä Ikaalisten kaupungin internet-sivuilla.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää mielipiteitään kaavahankkeista. Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa  nähtävilläoloaikana ympäristölautakunnalle osoitettuna.

  • Sähköposti: kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi
  • Postiosoite: Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen.

Vaikutuksiltaan vähäisestä asemakaavanmuutoksesta on valitusoikeus kunnan jäsenten sijasta vain niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.


Tevaniemen tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluaineisto nähtäville 11.5.-9.6.2022

Ikaalisten ympäristölautakunta päätti 26.4.2022 § 23 asettaa Tevaniemen tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluaineiston nähtäville. Kaava-aineisto on nähtävillä 11.5.-9.6.2022 Ikaalisten kaupungin Teknisissä palveluissa (Kolmen airon katu 3) sekä kaupungin internetsivuilla.

Esittelytilaisuus keskiviikkona 18.5.2022 klo 18-20

Kaava-aineiston ja YVA-selostuksen luonnoksen esittelytilaisuus pidetään keskiviikkona 18.5.2022 klo 18-20 Tevaniemen Maamiesseuran talolla Luhalahdentie 689, Tevaniemi. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä seuraavan linkin avulla https://bit.ly/3xbOmJCHakumäen korttelin 4 asemakaavan muutoksen vireilletulo ja luonnos

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos pidetään nähtävillä 13.4-13.5.2022 välisenä aikana teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä kotisivuillamme.

Nummenrinteen asemakaavan muutoksen luonnos

Asemakaavamuutoksen luonnos pidetään nähtävillä 13.4-13.5.2022 välisenä aikana teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä kotisivuillamme.

Vt. kaavoituspäällikkö
Satu Rask
044 7301 262
satu.rask@ikaalinen.fi

Mielipiteet/muistutukset:
Ikaalisten kaupunki
Ympäristölautakunta
Kolmen airon katu 3
39500 Ikaalinen
kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi


Kaavoituskatsaus 2022
Ikaalisten kaupungin kaupunginvaltuuston 14.2.2022 (§ 7) hyväksymä kaavoituskatsaus vuodelle 2022 on nähtävänä teknisten palvelujen toimitilassa sekä www.ikaalinen.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/