Nähtävillä olevat kaavat

Kaava-aineistot pidetään nähtävillä (MRA 30§) kaupungin teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä Ikaalisten kaupungin internet-sivuilla.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää mielipiteitään kaavahankkeista. Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina nähtävilläoloaikana ympäristölautakunnalle osoitettuna. Postiosoite: PL 33, 39501 Ikaalinen.


Palinperäntien asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 21.2.-22.3.2019

Kaurarannan ranta-asemankaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 21.2.-22.3.2019

 

Kaavoituspäällikkö
Reima Katajamäki
044 730 1263
reima.katajamaki@ikaalinen.fi

Mielipiteet/muistutukset:
Ikaalisten kaupunki
Ympäristölautakunta
PL 33
39501 Ikaalinen
kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi