Skip to content

Nähtävillä olevat kaavat

Kaava-aineistot pidetään nähtävillä (MRA 30§) kaupungin teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä Ikaalisten kaupungin internet-sivuilla.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää mielipiteitään kaavahankkeista. Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa  nähtävilläoloaikana ympäristölautakunnalle osoitettuna.

  • Sähköposti: kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi
  • Postiosoite: Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen.

Vaikutuksiltaan vähäisestä asemakaavanmuutoksesta on valitusoikeus kunnan jäsenten sijasta vain niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.


 


 

 

Kaavoituspäällikkö
Juha Mäkelä
044 730 6232
juha.makela@ikaalinen.fi

Mielipiteet/muistutukset:
Ikaalisten kaupunki
Ympäristölautakunta
Kolmen airon katu 3
39500 Ikaalinen
kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi


Kaavoituskatsaus 2022
Ikaalisten kaupungin kaupunginvaltuuston 14.2.2022 (§ 7) hyväksymä kaavoituskatsaus vuodelle 2022 on nähtävänä teknisten palvelujen toimitilassa sekä www.ikaalinen.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/