Nähtävillä olevat kaavat

Kaava-aineistot pidetään nähtävillä (MRA 30§) kaupungin teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä Ikaalisten kaupungin internet-sivuilla.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää mielipiteitään kaavahankkeista. Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa  nähtävilläoloaikana ympäristölautakunnalle osoitettuna.

  • Sähköposti: kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi
  • Postiosoite: PL 33, 39501 Ikaalinen.

 

Teikankaan länsiosan asemakaavan laajennus

Ehdotusvaiheen aineistot pidetään nähtävillä 10.9.-12.10.2020 välisenä aikana.

vt. kaavoituspäällikkö
Pauli Mikkola
044 7301 239
pauli.mikkola@ikaalinen.fi

Mielipiteet/muistutukset:
Ikaalisten kaupunki
Ympäristölautakunta
PL 33
39501 Ikaalinen
kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi