Vireillä olevat kaavat

Yleiskaavat

  • Kyrösjärven rantaosayleiskaava, 3 osa, Luhalahti, Iso-Röyhiö

Asemakaavat

  • Vanha Kauppala, kortteli 8 asemakaavan muutos
  • Salen alueen asemakaava
  • Teikankaan asemakaavan laajennus
  • Sarkkilanjärven kaupunginosa, osa korttelit 5 ja 6 sekä katualue, asemakaavan muutos
  • Rahkolan kaupunginosan (3) puistoaluetta sekä korttelia 5 ja osaa korttelista 4 koskeva asemakaavan muutos
  • Läykkälänlahden kaupunginosan (8) asemakaavan laajennus
  • Myllyn Leivän asemakaava

Ranta-asemakaavat

  • Sipisiön kylä, tilat 1:171, 2:13 ja 3:1, ranta-asemakaava ja -muutos