Skip to content

Hakumäen kortteli 4 asemakaavan muutos

Kaavatyön tavoitteena on vähäisesti laajentaa voimassa olevan asemakaavan korttelia 4 kaava-alueen itäosan puistoalueelle ja samalla mahdollistaa korttelissa 4 nykyiseen palveluasumiseen liityvä lisärakentaminen.

Korttelin palveluasumistoiminta ei käytännön syistä (vanhus- ja ikäihmiset) mahdollista lisärakentamista kerroslukua korottamalla.

Suunnittelualue rajautuu etelässä Marskinkatuun, lännessä Ristonkatuun, pohjoisessa puistoalueeseen ja idässä rivitalojen korttelialueeseen.

Asemakaavamuutoksen ehdotus pidettiin nähtävillä 22.9.-21.10.2022 välisenä aikana.