Skip to content

Kaurarannan ranta-asemakaava

Karttakuva Kaurarannan ranta-asemakaavasta.Suunnittelualue sijaitsee Ikaalisissa Kyrösjärven rannalla noin 28 kilometrin päässä pohjoiseen Ikaalisten keskustasta. Linnuntietä matkaa on noin 8,5 kilometriä. Suunnittelutyön tavoitteena on suunnitella alueelle kantatilatarkastelun mahdollistama määrä rakennuspaikkoja.

Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu kiinteistö 143-423-7-80, joka sijaitsee kolmella palstalla. Suunnittelualue rajautuu seututiehen 276.

Kaurarannan ranta-asemakaavan ehdotus pidetään MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 14.10.-12.11.2021 välisenä aikana.

Mahdolliset mielipiteet tulee nähtävilläoloaikana toimittaa ympäristölautakunnalle osoitettuna, osoitteeseen Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen tai kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi.

Tekninen johtaja, vt. kaavoituspäällikkö
Satu Rask
044 7301 262
satu.rask@ikaalinen.fi

Kaavan laatija: dipl.ins. Pasi Lappalainen
0400 858 101
pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi
Nosto Consulting Oy
Brahenkatu 7
20100 TURKU