Kaurarannan ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Ikaalisissa Kyrösjärven rannalla noin 28 kilometrin päässä pohjoiseen Ikaalisten keskustasta. Linnuntietä matkaa on noin 8,5 kilometriä. Suunnittelutyön tavoitteena on suunnitella alueelle kantatilatarkastelun mahdollistama määrä rakennuspaikkoja.

Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu kiinteistö 143-423-7-80, joka sijaitsee kolmella palstalla. Suunnittelualue rajautuu seututiehen 276.

Vireilletulo
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 21.2.-22.3.2019 teknisten palvelujen toimitilassa ja kotisivuilla. mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana ympäristölautakunnalle osoitettuna, PL 33, 39500 Ikaalinen.

Kaurarannan RAK OAS 8.2.2019 (pdf)

Kaavoituspäällikkö
Reima Katajamäki
044 730 1263
reima.katajamaki@ikaalinen.fi