Kaurarannan ranta-asemakaava

Karttakuva Kaurarannan ranta-asemakaavasta.Suunnittelualue sijaitsee Ikaalisissa Kyrösjärven rannalla noin 28 kilometrin päässä pohjoiseen Ikaalisten keskustasta. Linnuntietä matkaa on noin 8,5 kilometriä. Suunnittelutyön tavoitteena on suunnitella alueelle kantatilatarkastelun mahdollistama määrä rakennuspaikkoja.

Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu kiinteistö 143-423-7-80, joka sijaitsee kolmella palstalla. Suunnittelualue rajautuu seututiehen 276.

Kaurarannan ranta-asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen pidetään MRA:n 30 §:n tarkoituksessa nähtävillä 27.6. – 29.7.2019.

Kaavakartta Kaurarannan RAK Luonnos 2.4.2019
Selostus Kaurarannan RAK Luonnos 2.4.2019
Kaurarannan RAK OAS 8.2.2019
Selostus Liite 1 Asemakaavan Seurantalomake Luonnos 2.4.2019 1
Emätilatarkastelu Kauraranta

vt. kaavoituspäällikkö
Pauli Mikkola
044 7301 239
pauli.mikkola@ikaalinen.fi

Kaavan laatija: dipl.ins. Pasi Lappalainen
0400 858 101
pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi
Nosto Consulting Oy
Brahenkatu 7
20100 TURKU