Skip to content

Kaurarannan ranta-asemakaava

Karttakuva Kaurarannan ranta-asemakaavasta.Suunnittelualue sijaitsee Ikaalisissa Kyrösjärven rannalla noin 28 kilometrin päässä pohjoiseen Ikaalisten keskustasta. Linnuntietä matkaa on noin 8,5 kilometriä. Suunnittelutyön tavoitteena on suunnitella alueelle kantatilatarkastelun mahdollistama määrä rakennuspaikkoja.

Tekninen johtaja, vt. kaavoituspäällikkö
Satu Rask
044 7301 262
satu.rask@ikaalinen.fi

Kaavan laatija: dipl.ins. Pasi Lappalainen
0400 858 101
pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi
Nosto Consulting Oy
Brahenkatu 7
20100 TURKU