Skip to content

Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaava

Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavojen laadinnan tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimapuiston sijoittuminen alueelle ja mahdollistaa enintään 15 voimalan toteuttaminen suunnittelualueelle. Kunkin tuulivoimalan yksikköteho on noin 6–10 MW ja tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus enimmillään 350 metriä. Tuulipuisto tulee koostumaan tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista tai ilmajohdoista sekä tuulipuiston sähköasemasta. Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon jakeluverkkoyhtiö Caruna Oy:n suurjänniteverkkoon uudella, noin 14–15 km pituisella 110 kV -voimajohdolla, joka toteutetaan ilmajohtona tai maakaapelina. Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 14 km², josta noin 8 km² sijoittuu Ikaalisten ja noin 6 km² Hämeenkyrön alueelle.

OAS pidettiin nähtävillä 1.4.–9.5.2022.

Kaavoitusta käsittelevä kuntien yhteinen ja avoin yleisötilaisuus järjestettiin  28.4.2022 . Yleisötilaisuuden tallenne: https://vimeo.com/702806944/e78b6b05d3

 

Kaavoituspäällikkö
Juha Mäkelä
044 730 6232
juha.makela@ikaalinen.fi

 

Konikallion tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma, yhteysviranomainen Pirkanmaan ELY-keskus. Ilmatar Energia Oy:n Konikallion tuulivoimahanke, Ikaalinen ja Hämeenkyrö YVA