Kylpylä 10, kortteli 9 vaiheasemakaava

Suunnittelualue sijoittuu Kylpylän kaupunginosaan (10) ja koskee
osaa korttelista 9. Suunnittelualue sijaitsee noin 7 kilometriä Ikaalisten
keskustasta länteen. Suunnittelualue rajoittuu idässä Huvilantiehen
ja muilta osin asemakaavoitettuun lähivirkistysalueeseen.

Vaiheasemakaavan tavoitteena on päivittää voimassa oleva asemakaava
osoittamaan toteutunutta maankäyttöä.

Alueelle on sallittu poikkeusluvalla vakituisen asumisen rakentaminen, vaikka muutettavan asemakaavan kaavamääräys on sallinut rakentamisen vain matkailua palveleville rakennuksille. Tavoite toteutetaan vaiheasemakaavalla muuttamalla asemakaavan sallimaa käyttötarkoitusta. Muilta osin alueella jää voimaan asemakaava 93, joka on hyväksytty 19.12.2005.

Vaiheasemakaava on tarkoitus laatia siten, että se voidaan käsitellä
vaikutuksiltaan vähäisenä (MRL 52 §).

Kaava-aineistot pidetään nähtävillä 23.4.–22.5.2020 välisenä aikana. Mahdolliset muistutukset tulee nähtävilläoloaikana toimittaa sähköpostitse tai kirjeitse Ikaalisten kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi tai PL 33, 39501 Ikaalinen.

vt. kaavoituspäällikkö
Pauli Mikkola
044 7301 239
pauli.mikkola@ikaalinen.fi