Skip to content

Kylpylän alueen asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Ikaalisten kylpylän alueen kaupunginosassa (10). Suunnittelualue käsittää matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta, venevalkamaa sekä katualuetta.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tiivistää rakentamista hotellirakennusten osalta selkeämmäksi kokonaisuudeksi, keskittäen majoitukseen liittyvän uudisrakentamisen nykyisen päärakennuksen molempiin päätyihin ja mahdollistaa kylpyläosaston mahdollinen laajentuminen, kehittää alueen majoitusmahdollisuuksia rantaan sijoitettavilla pienemmillä majoituskokonaisuuksilla sekä parantaa pysäköintipaikoitusta ja ajoneuvoliikenteen sekä jalankulun kulkuväyliä vastaamaan alueen tulevia kehitystarpeita.

Asemakaavatyön yhteydessä tarkastellaan myös mahdollisten rakennussuojelumerkintöjen lisäämistarpeita Tuomarlan tilan vanhoille rakennuksille.

Kaavaluonnos pidetään nähtävillä 19.6.-16.8.2024 teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä kotisivuillamme.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana Ikaalisten kaupunki, ympäristölautakunta, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen tai kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi.