Skip to content

Kyrösjärven rantaosayleiskaava, 3 osa, Luhalahti, Iso-Röyhiö

Suunnittelualue sijoittuu Ikaalisten kaupungin Kyrösjärven itäosaan. Länsireunastaan suunnittelualue rajoittuu Kyrösjärven 1. vaiheen rantaosayleiskaavaan, eteläosastaan Ylöjärven kaupungin rajaan. Pohjoisessa rajana pääosiltaan on Luhalahdentie. Kaavalla tarkastellaan ranta-alueiden lisäksi kiinteästi rantaan liittyviä Luhalahden ja Iso-Röyhiön kyläalueita. Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 3000 hehtaaria, josta vesialuetta noin 1700 hehtaaria.

Luhalahden, Iso-Röyhiön rantaosayleiskaavan ehdotus

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.2.2022 § 22 hyväksyä 21.1.2022 päivätyn kaavaehdotuksen ja asettaa Luhalahden, Iso-Röyhiön rantaosayleiskaavan kaavaehdotuksena nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti.

Luhalahden, Iso-Röyhiön rantaosayleiskaavan kaavaehdotus oli nähtävillä 17.3.2022 – 19.4.2022. Kaavaehdotukseen on mahdollista tutustua Teknisissä palveluissa sekä kaupungin internetsivuilla.

Mielipide / palaute (doc)

Mielipide / palaute (täytettävä pdf)

Mielipide / palaute (pdf)

Kolmas avoin asukastilaisuus järjestettiin Luhalahden koululla tiistaina 21.11.2017. Tilaisuuden teemana oli jätevesihuolto haja-asutusalueilla
Kolmas avoin asukastilaisuus järjestettiin Luhalahden koululla tiistaina 21.11.2017. Tilaisuuden teemana oli jätevesihuolto haja-asutusalueilla. Samalla kerrottiin kaavasuunnittelun etenemisestä sekä keskusteltiin aiheesta. Kiitokset kaikille osallistujille!

Toinen asukastilaisuus järjestettiin 27.4.2017 Luhalahden koululla.
Toinen asukastilaisuus järjestettiin 27.4.2017 Luhalahden koululla. Tilaisuuteen saapui 38 asukasta, kiitos kaikille!

Kyrösjärven 3. vaiheen (Luhalahden, Iso-Röyhiön) rantaosayleiskaavan luonnosvaiheen asukastilaisuus pidettiin Luhalahden koululla keskiviikkona 29.8.2018. Osanotto oli runsasta, kiitos siitä kaikille osallistujille.

Kaavaehdotuksen esittelytilaisuus pidettiin 6.4.2022. Tilaisuuteen saapui n. 33 asiasta kiinnostunutta ja keskustelu oli vilkasta.