Skip to content

Mansoniemen ranta-asemakaavan muutos

Ranta-asemakaavan muutos laaditaan Ikaalisten kaupunkiin seuraaville tiloille: Osalle Riihiranta- tilaa, RN:o 3:20, kiinteistötunnus 143-415-3-20 ja Mansonranta- tila, RN:o 3:26, kiinteistötunnus on 143-415-3-26. Riihiranta- tila muodostuu kahdesta osasta. Toinen osa on Raivalantien varrella ja toinen osa on Raiskionten loppupäässä. Raiskiontien päässä oleva alue rajoittuu Kyrösjärveen.

Tavoitteena on muuttaa ranta-asemakaavaa siten, että korttelissa 12 olevan tontin alue muutetaan maa- ja metsätalousalueeksi, sekä vastarannalle Raiskiontien läheisyyteen korttelei-den 5 ja 6 väliselle alueelle sijoitetaan vastaava uusi lomarakennustontti. Tonttikohtaiset rakennusoikeudet säilyvät entisellään.

Kaavamuutoksen aineistot pidetään nähtävillä 4.10-3.11.2023 välisenä aikana teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä kotisivuillamme.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana Ikaalisten kaupunki, ympäristölautakunta, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen tai kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi.

Kaavoittaja Mika Wallin

044 730 6232

mika.wallin@ikaalinen.fi