Palinperäntien asemakaava

Asemakaavan tarkoituksena on laajentaa Karhoisten kaupunginosaan kuuluvaa yritysaluetta. Kaavalla turvataan ja parannetaan kaupungin yritystonttitarjontaa tulevaisuuden tarpeisiin.

Alue sijoittuu Palinperäntien itäpuolelle ja rajoittuu pohjoisesta ns. Pauninojan asemakaavaan. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on kolme hehtaaria. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa. Aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.

Vireilletulo
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 21.2.-22.3.2019 teknisten palvelujen toimitilassa ja kotisivuilla.

OAS PALINPERÄNTIE 18122018 Ltk

Rakennustarkastaja
Pauli Mikkola
044 7301 239
pauli.mikkola@ikaalinen.fi