Palinperäntien asemakaava

Asemakaavan tarkoituksena on laajentaa Karhoisten kaupunginosaan kuuluvaa yritysaluetta.

Kaavalla turvataan ja parannetaan kaupungin yritystonttitarjontaa tulevaisuuden tarpeisiin.

Alue sijoittuu Palinperäntien itäpuolelle ja rajoittuu pohjoisesta ns. Pauninojan asemakaavaan. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on kolme hehtaaria. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa. Aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.

Vireilletulo
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 21.2.-22.3.2019 teknisten palvelujen toimitilassa ja kotisivuilla. mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana ympäristölautakunnalle osoitettuna, PL 33, 39500 Ikaalinen.

OAS PALINPERÄNTIE 18122018 Ltk (pdf)

Kaavoituspäällikkö
Reima Katajamäki
044 730 1263
reima.katajamaki@ikaalinen.fi