Palinperäntien asemakaava

Asemakaavan tarkoituksena on laajentaa Karhoisten kaupunginosaan kuuluvaa yritysaluetta. Kaavalla turvataan ja parannetaan kaupungin yritystonttitarjontaa tulevaisuuden tarpeisiin.

Alue sijoittuu Palinperäntien itäpuolelle ja rajoittuu pohjoisesta ns. Pauninojan asemakaavaan. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on kolme hehtaaria. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa. Aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.

Luonnosvaiheen kuuleminen
Luonnosvaiheen aineistot pidetään nähtävillä 21.11.-31.12.2019 välisenä aikana teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä kotisivuillamme www.ikaalinen.fi.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana ympäristölautakunnalle osoitettuna. Osoite: PL 33, 39501 Ikaalinen tai kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi.

vt. kaavoituspäällikkö
Pauli Mikkola
044 7301 239
pauli.mikkola@ikaalinen.fi