Skip to content

Patrakan alueen asemakaava

Karttakuva Patrakan alueen asemakaavasta.Suunnittelualue sijaitsee Sarkkilanjärven (9) kaupunginosassa rajautuen etelässä Valtatiehen 3 ja lännessä Patrakantiehen. Pohjoisessa alue rajoittuu olemassa olevaan teollisuusalueeseen ja idässä metsätalousalueeseen. Sarkkilanjärvi sijaitsee suunnittelualueen itäpuolella.