Skip to content

Sarkkilanjärven kaupunginosa, osa kortteleista 5 ja 6 sekä katualue, asemakaavan muutos

Karttakuva Sarkkilanjärven teollisuusalueesta, johon on vireillä asemakaava muutos.Tarkoituksena on muuttaa asemakaavaa Sarkkilanjärven kaupunginosan (9) kortteleissa 5 ja 6. Alustavaan aluerajaukseen kuuluu osat kortteleista 5 ja 6 sekä liittyvä osa Kaivontekijänkadusta. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on noin 2 hehtaaria. Alue on kaupungin omistuksessa.

Tarkoituksena muuttaa asemakaavaa siten, että se mahdollistaa laajan yhtenäisen korttelialueen. Tavoitteena on yhdistää osia kortteleista 5 ja 6 ja samalla tarkastella rakennusoikeuden määrää.