Skip to content

Sarkkilanjärvi, korttelit 78 ja 79 Sarkki-Kyrösjärven asemakaava

Sarkkilanjärvi, korttelit 78 ja 79 Sarkki-Kyrösjärven asemakaava (Sarkinranta II)

Suunnittelualue sijaitsee Sarkkilanjärven (9) kaupunginosassa korttelissa 78 ja 79, Aurinkomoisio kadun varressa käsittäen pääasiassa tontit RN:o 78:1-4 ja 79:1-2.

Tavoitteena on Sarkki-Kyrösjärvi asuinalueen kehittäminen luomalla alueelle mahdollisuus rakentaa myös rivitaloja, joka täydentäisi alueen asumisvaihtoehtoja. Toteutuessaan asemakaavamuutos täydentää kaupungin rivitontti tarjontaa.

Asemakaavamuutos on tarkoitus laatia siten, että se voidaan käsitellä vaikutuksiltaan vähäisenä (MRA 27 § ja MRA 30 §).

Kaavamuutoksen aineistot pidetään nähtävillä 10.1.-9.2.2024 välisenä aikana teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä kotisivuillamme.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana Ikaalisten kaupunki, ympäristölautakunta, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen tai kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi.