Skip to content

Teikangas, kortteli 15 Fortumin alueen asemakaava, muutos ja laajennus

Teikangas, kortteli 15 Fortumin alueen asemakaava, muutos ja laajennus

Suunnittelualue sijaitsee Teikankaan (13) kaupunginosassa, sisältäen kiinteistöt 143-435-3-22 (Tehdas I) ja 143-416-2-40 (Tehdas II) Teikankaantien varrella sekä voimassa olevan asemakaavan mukaista katualuetta (Teikankaantie).

Tavoitteena on asemakaavoittaa suunnittelualue keskeisen alueen osayleiskaavan käyttötarkoituksen mukaiseksi ja samalla lisätä rakennusoikeuden määrää vastaamaan jo asemakaavoitettuja lähialueita.

Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 26.6.-16.8.2024.