Läykkälänlahden kaupunginosan (8) asemakaavan laajennus

Suunnittelualue sijoittuu taajamaan, Karhoistentien pohjoispuolelle, rajoittuen idässä kortteleihin 28 ja 29. Pohjoispuolella on kapea lähivirkistysalue ja Läykkälänlahden asuinalue. Lännessä on muuntamoalue. Pauninoja laskee alueen kautta Läykkälänlahteen.

Asemakaavalla laajennetaan yritystoimintaan ja asumiseen tarkoitettua aluetta.

Alue on rakentamaton ja yksityisessä omistuksessa.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 13.12.2018 – 14.1.2019

Läykkälänlahden kaupunginosan (8), määräalaa 416-9-70 koskeva asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 13.12.2018 – 14.1.2019 välisenä aikana.

Mahdolliset mielipiteet tulee nähtävilläoloaikana toimittaa ympäristölautakunnalle osoitettuna. Postiosoite: PL 33, 39501 Ikaalinen.