Teikankaan asemakaavan laajennus

Asemakaavan tarkoituksena on laajentaa Teikankaan teollisuusaluetta, jolla turvataan ja parannetaan alueen yritystonttitarjontaa tulevaisuuden tarpeisiin.

Alue sijoittuu Teikankaantien länsipuolelle ja rajoittuu etelästä Teikankaan länsiosan asemakaavaan. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on 10 hehtaaria. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa.

Ehdotusvaiheen kuuleminen

Teikankaan länsiosan asemakaavan laajennuksen ehdotusvaiheen aineistot pidetään nähtävillä 10.9.-12.10.2020 välisenä aikana.