Teikankaan asemakaavan laajennus

Asemakaavan tarkoituksena on laajentaa Teikankaan teollisuusaluetta, jolla turvataan ja parannetaan alueen yritystonttitarjontaa tulevaisuuden tarpeisiin.

Alue sijoittuu Teikankaantien länsipuolelle ja rajoittuu etelästä Teikankaan länsiosan asemakaavaan. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on 10 hehtaaria. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa.

Teollisuustoimintojen laajentamista koskevat luonnosvaihtoehdot pidettiin nähtävillä 15.11.- 15.12. 2018 välisenä aikana.