Skip to content

Tevaniemen tuulivoimaosayleiskaava

Tevaniemen Tuuli Oy (hankkeesta vastaava) suunnittelee tuulivoimahanketta Ikaalisiin Tevaniemen alueelle.

Kaava-alue sijaitsee noin 10 kilometriä Ikaalisten keskustasta pohjoiseen.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa enintään 9 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden ja maakaapeleiden rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Ikaalisten ympäristölautakunta päätti 8.12.2020 § 54 käynnistää Tevaniemen tuulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 13.1.2022- 11.2.2022 Ikaalisten kaupungin Teknisissä palveluissa (Kolmen airon katu 3) sekä kaupungin internetsivuilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti viimeistään 11.2.2022 mennessä osoitteeseen Ikaalisten kaupunki, Ympäristölautakunta, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen tai sähköpostitse osoitteeseen kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi.

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Satu Rask, puh. 044 730 1262, satu.rask@ikaalinen.fi

Ikaalisten kaupunki, kaavoituksen yhdyshenkilö Pasi Lappalainen, puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi

Kaavan laativa konsultti, DI Timo Huhtinen, puh. 040 542 5291, timo.huhtinen@sitowise.com