Skip to content

Tevaniemen tuulivoimaosayleiskaava

Tevaniemen Tuuli Oy (hankkeesta vastaava) suunnittelee tuulivoimahanketta Ikaalisiin Tevaniemen alueelle.

Kaava-alue sijaitsee noin 10 kilometriä Ikaalisten keskustasta pohjoiseen.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa enintään 9 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden ja maakaapeleiden rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Ikaalisten ympäristölautakunta päätti 8.12.2020 § 54 käynnistää Tevaniemen tuulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 13.1.2022- 11.2.2022.

Esittelytilaisuus keskiviikkona 18.5.2022 klo 18-20

Kaava-aineiston ja YVA-selostuksen luonnoksen esittelytilaisuus pidetään keskiviikkona 18.5.2022 klo 18-20 Tevaniemen Maamiesseuran talolla Luhalahdentie 689, Tevaniemi. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä seuraavan linkin avulla https://bit.ly/3xbOmJC

Tevaniemen tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluaineisto nähtäville 11.5.-9.6.2022

Ikaalisten ympäristölautakunta päätti 26.4.2022 § 23 asettaa Tevaniemen tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluaineiston nähtäville. Kaava-aineisto on nähtävillä 11.5.-9.6.2022 Ikaalisten kaupungin Teknisissä palveluissa (Kolmen airon katu 3) sekä kaupungin internetsivuilla.

Kaava-aineistosta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti viimeistään 9.6.2022 mennessä osoitteeseen Ikaalisten kaupunki, Ympäristölautakunta, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen tai sähköpostitse osoitteeseen kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi.

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Satu Rask, puh. 044 730 1262, satu.rask@ikaalinen.fi

Ikaalisten kaupunki, kaavoituksen yhdyshenkilö Pasi Lappalainen, puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi

Kaavan laativa konsultti, DI Timo Huhtinen, puh. 040 542 5291, timo.huhtinen@sitowise.com

 

Tevaniemen tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma, yhteysviranomainen Pirkanmaan ELY-keskus. www.ymparisto.fi/IkaalistenTevaniementuulivoimahankeYVA