Skip to content

Vanha Kauppala, kortteli 4 Viraston alue, asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Vanhakauppalan kaupunginosassa korttelissa 4, Valtakadun varressa Kauppakadun ja Kyrösselänkadun välisellä alueella käsittäen pääasiassa RN:o 4:8 tontin.

Tavoitteena on muuttaa tonttien käyttötarkoitusta, jotta entisten virastorakennuksien uusiokäyttö mahdollistuu paremmin sekä korttelin tonttijako, jotta nykyisille rakennuksille voidaan muodostaa omat erilliset tontit.

Kaavamuutoksen aineisto pidetään nähtävillä 4.10-3.11.2023 välisenä aikana teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä kotisivuillamme.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana Ikaalisten kaupunki, ympäristö-lautakunta, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen tai kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi.

OAS Virasto 04092123

Kaavoittaja Mika Wallin

044 730 6232

mika.wallin@ikaalinen.fi