Skip to content

Vanha Kauppala, kortteli 8 asemakaavan muutos

Vanha kauppala, kortteli 8 asemakaavan muutos
Suunnittelualue sijaitsee Vanhakauppalan (1) kaupunginosassa korttelissa 8 Teinintien pohjoispuolella. Lännessä alue rajautuu Kauppakatuun ja idässä Itsenäisyydenkatuun ja pohjoisessa korttelin 8 tontteihin 1 ja 2.