Skip to content

Vanhan Tampereentien asemakaavan muutos ja laajennus

Suunnittelualue sijaitsee Ikaalisten keskustan itäpuolella Ikaalisten kaupungin kaupunginosien Hakala (5), Hakumäki (6) ja Läykkälä (7) alueilla. Suunnittelualue käsittää katu-, liikenne- ja virkistys- alueiden lisäksi asuinkerrostalojen, yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen, erillispientalojen sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa Vanha Tampereentie katualueena välillä Silkintie – Pirulantie voimassa olevien asemakaavojen katualuerajausten mukaisesti. Asemakaavoittamattomilla alueilla katualue osoitetaan voimassa olevien kiinteistörajojen mukaisesti.

Kaavamuutoksen muita tavoitteita ovat nykyistä korkeamman kerrostalorakentamisen mahdollistaminen asuinkerrostalojen korttelissa 1 sekä asumisen mahdollistaminen teollisuus- ja varastorakennusten korttelissa 77.

Suunnittelualueelle on laadittu Ikaalisten sisääntulotien (Mt 2595) ja Vanhan Tampereentien (Mt13139) parantamiseen liittyvän tiesuunnitelman luonnos, jossa keskeisessä osassa on kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen. Tiesuunnitelmaluonnoksen mukaan Vanhalle Tampereentielle on tarkoitus sijoittaa kolme saarekkeellista kevyen liikenteen ylityskohtaa sekä yksi uusi kevyen liikenteen väylä välillä Silkintie-Pirulantie. Muita tiesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on muun muassa uusien ajojärjestelyjen mukaisen kiertoliittymän rakentaminen Silkintien ja Vanhan Tampereentien risteysalueelle (erillinen Ikaalisten Sisääntulotien asemakaavamuutos).

Suunnittelualue rajataan tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että tarvittaessa Vanhan Tampereentien varrella sijaitsevien kortteli- ja virkistysalueiden rajauksia tarkistetaan tiesuunnitelman aluevarausten mukaisiksi.