Skip to content

ARAn avustukset

ASUNTOJEN KORJAUSAVUSTUKSET

Avustusta voi saada vähintään 65-vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö ympärivuotisessa käytössä olevan kodin korjauksiin.

Taloyhtiöille myös hissi- ja esteettömyysavustuksia.

Avustus kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun voidaan myöntää omakotitalon omistajille (henkilöasiakkaat) ja taloyhtiöille (yhteisöt).

Hakeminen ARAn verkkoasioinnissa tai paperihakemuksella. Tarkemmat ohjeet ARAn verkkosivuilla.

Ara - Hae korjausavustusta ja mahdollista kotona asuminen pidempään!

Apua hakemuksen tekemiseen

Asuntojen korjausavustusten osalta neuvontaa antavat Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat, jotka voivat auttaa koko prosessissa: muutostöiden suunnittelussa, avustusten hakemisessa ja tarvittaessa urakoitsija löytämisessä.VTKL voi myös toimia asiamiehenä korjausavustuksen hakemisessa.

Korjausneuvojien yhteystiedot

 

ENERGIA-AVUSTUKSET

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022.
Hakea voivat omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat, kerros- ja rivitaloyhtiöt sekä valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt perusparannuskorkotukilainan yhteydessä.

ARA vastaanottaa hakemuksia ympäri vuoden.

Lisätietoja: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus

 

 


ARAN TUET ERITYISRYHMIEN ASUNTO-OLOJEN PARANTAMISEKSI

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. 
ARA on muuttanut erityisryhmien investointiavustuksen hakukäytäntöä ja täsmentänyt hankkeiden rahoituksen periaatteita.
ARA siirtyi 8.12.2021 alkaen erityisryhmien investointiavustuksessa määräaikaiseen hakuun. Hakemukset tulee lähettää ARAn kirjaamoon viimeistään 30.4.2022.

Lisätietoja:
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Erityisryhmien_investointiavustus

Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten. Hankesuunnitelmalla on osoitettava, että hanke on kokonaisuudessaan taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltu. Kunnalta ja sote-kuntayhtymältä/hyvinvointialueelta tarvitaan puolto ja lausunnot.

 

ARAN KORKOTUKI-JA TAKAUSLAINAT SEKÄ PURKUAVUSTUKSET
Korkotukilainaa voidaan hakea seuraaviin kohteisiin:

– vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentamiseen
• erityisryhmille tarkoitetun palveluasumisen kohteeseen, johon ei haeta investointiavustusta (asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita sekä lisäksi merkittävästi erityisiä tila- ja varusteratkaisuja)
• sellaisen asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen, josta vuokralainen voi lunastaa asunnon omakseen
• vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen
• vuokra-ja asumisoikeustalojen ja asuntojen hankkimiseen.

Korkotuki-ja takauslainahakemukset toimitetaan ilman erityistä hakuaikaa hankkeen sijaintikuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakausta koskevat hakemukset toimitetaan suoraan ARAlle ilman erityistä hakuaikaa ja kunnan lausuntoa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, PL 30, 15141 LAHTI, www.ara.fi

ARAn myöntämää purkuavustusta vuokratalon purkamiskustannuksiin voi hakea ilman määräaikaa suoraan ARAlta. Rajoitus-ja purkuakordeja haetaan  Valtiokonttorilta, ohjeet http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI

ARAn ohjeet ovat saatavilla verkkosivuilla http://www.ara.fi/rahoitus
Tukia koskevat ohjeet ja lomakkeet löytyvät kunkin tukimuodon sivulta.