Skip to content

ARAn avustukset

ASUNTOJEN KORJAUSAVUSTUKSET

Avustusta voi saada vähintään 65-vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö ympärivuotisessa käytössä olevan kodin korjauksiin.

Taloyhtiöille myös hissi- ja esteettömyysavustuksia.

Avustus kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun voidaan myöntää omakotitalon omistajille (henkilöasiakkaat) ja taloyhtiöille (yhteisöt).

Hakeminen ARAn verkkoasioinnissa tai paperihakemuksella. Tarkemmat ohjeet ARAn verkkosivuilla.

Ara - Hae korjausavustusta ja mahdollista kotona asuminen pidempään!

Apua hakemuksen tekemiseen

Asuntojen korjausavustusten osalta neuvontaa antavat Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat, jotka voivat auttaa koko prosessissa: muutostöiden suunnittelussa, avustusten hakemisessa ja tarvittaessa urakoitsija löytämisessä. VTKL voi myös toimia asiamiehenä korjausavustuksen hakemisessa.

Korjausneuvojien yhteystiedot

 

ENERGIA-AVUSTUKSET

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2023.

Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöt, taloyhtiöt ja ARA-yhteisöt.

ARA vastaanottaa hakemuksia ympäri vuoden.

Lisätietoja: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus

 

 

UUSI AVUSTUS ASUINRAKENNUSTEN KAUKOLÄMPÖLAITTEISTOJEN UUSIMISEEN MATALALÄMPÖTILAISEEN KAUKOLÄMPÖÖN SOVELTUVIKSI

Avustusta kaukolämpölaitteistojen uusimiseen enintään 90-asteiseen kaukolämpöveteen sopivaksi voi hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta arviolta lokakuusta 2022 alkaen. Pientalot voivat saada avustusta enintään 2500, rivitaloyhtiöt enintään 4000 ja kerrostaloyhtiöt 6000 euroa.

Avustusta voi saada kaikkiin asuinrakennuksiin, eli sitä voivat hakea myös pientalojen ja vuokratalojen omistajat. Kiinteistön on sijaittava alueella, jossa laitteiston uusiminen edistää kaukolämpöverkon lämpötilan laskemista.

Lue ympäristöministeriön 25.8.2022 julkaisema tiedote

ARA tiedottaa avustuksen hakemisesta tarkemmin lokakuun kuluessa ja julkaisee hakuohjeen, kun avustus tulee haettavaksi.

Ara > Uusi avustus asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi

 

ARAN TUET ERITYISRYHMIEN ASUNTO-OLOJEN PARANTAMISEKSI

Erityisryhmien investointiavustushaku avattiin helmikuussa 2023. Samalla haku siirtyi ARAn verkkoasiointiin, jonne kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisella. Hakemusasiakirjapohjat ovat verkkoasioinnissa saatavilla sähköisinä, ja vaadittavat liitteet tallennetaan järjestelmään.

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Erityisryhmien_investointiavustus

 

ARAN KORKOTUKI-JA TAKAUSLAINAT SEKÄ PURKUAVUSTUKSET
Korkotukilainaa voidaan hakea seuraaviin kohteisiin:

– vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentamiseen
• erityisryhmille tarkoitetun palveluasumisen kohteeseen, johon ei haeta investointiavustusta (asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita sekä lisäksi merkittävästi erityisiä tila- ja varusteratkaisuja)
• sellaisen asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen, josta vuokralainen voi lunastaa asunnon omakseen
• vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen
• vuokra-ja asumisoikeustalojen ja asuntojen hankkimiseen.

Korkotuki-ja takauslainahakemukset toimitetaan ilman erityistä hakuaikaa hankkeen sijaintikuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakausta koskevat hakemukset toimitetaan suoraan ARAlle ilman erityistä hakuaikaa ja kunnan lausuntoa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, PL 30, 15141 LAHTI, www.ara.fi

ARAn myöntämää purkuavustusta vuokratalon purkamiskustannuksiin voi hakea ilman määräaikaa suoraan ARAlta. Rajoitus-ja purkuakordeja haetaan  Valtiokonttorilta, ohjeet http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI

ARAn ohjeet ovat saatavilla verkkosivuilla http://www.ara.fi/rahoitus
Tukia koskevat ohjeet ja lomakkeet löytyvät kunkin tukimuodon sivulta.