Skip to content

Katujen ja muiden yleisten alueiden luvat

Katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävä työt, järjestettävät tapahtumat sekä mainokset edellyttävät luvan

  • Luvan hakeminen tapahtumien järjestämiseen yleisillä alueilla  ja katujen sulkemiseen tehdään vapaamuotoisella hakemuksella.
  • Kaapeleiden, johtojen ja muiden rakenteiden sijoituslupa
    • Hakuohje, lupaehdot ja taksat sekä lupahakemuslomake on otettu käyttöön 1.5.2017 alkaen.
  •  

Lupahakemuksen lähettäminen: satu.rask@ikaalinen.fi tai kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi tai Tekniset palvelut, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen


 

Elenia tiedote 24.10.2019Kuvassa kaivinkone.

Turvallinen työskentely sähköverkon läheisyydessä

Kaivutyöt tai konetyöskentely metsä- ja peltotöissä ilmalinjan läheisyydessä aiheuttavat valitettavan usein sähköverkkovaurioita.

Sähköverkon vaurio on turvallisuusriski työn suorittajalle ja ulkopuolisille. Vaurio voi aiheuttaa sähkökatkon sekä kustannuksia ja haittoja vaurioiden aiheuttajille, asiakkaille ja sähköverkkoyhtiölle.

Ihmisten aiheuttamat verkkovauriot voidaan ehkäistä hyvällä suunnittelulla ja ennakoivilla toimenpiteillä. Suosittelemme hyödyntämään maksuttomia palvelujamme, joilla voidaan varmistaa turvallinen työskentely sähköverkon läheisyydessä.

Kätevää palvelua

Maakaapeleita on sijoitettu infrareittejä hyödyntäen, mutta myös puistoalueille, pelloille, vesistöihin ja metsiin. Kaapeleita voi sijaita yllättävissäkin paikoissa, taajamien lisäksi myös harvaan asutulla tai asumattomalla seudulla.

Ennen kaivutyöhön ryhtymistä on selvitettävä, sijaitseeko kaivualueella kaapeleita. Sijaintitiedot kaivualueen kaapeleista ovat saatavilla kartalle merkittyinä maksuttomasta palvelusta www.kaivulupa.fi

Jos alueella sijaitsee kaapeleita, maksuton näyttöpalvelu merkitsee ne maastoon tilauksesta. Kaivutöissä on muistettava 1-2 metrin turvaetäisyys jännitteiseen maakaapeliin.

Ohje turvalliseen työskentelyyn sähköverkon läheisyydessä:

Turvallinen työskentely sähköverkon läheisyydessä (pdf)

Ohjeet ja tiedot palveluista löytyvät myös Elenian verkkosivuilta alla olevista linkeistä.

https://www.elenia.fi/sahko/kaapelinnaytto

https://www.elenia.fi/sahko/keskeytysjarjestelyt

https://www.elenia.fi/sahko/puunkaatoapu

Luvan myöntää
Tekninen johtaja
Satu Rask
044 730 1262
satu.rask@ikaalinen.fi