Skip to content

Asentajankadun katusuunnitelma

Karttakuva Asentajankadun katusuunitelmasta.

Asentajankadun katusuunnitelmaa on jatkettu kaakkoon asemakaavan mukaisesti.

Valtatie 3:n tiesuunnitelmaluonnoksessa on osoitettu Kylpylän eritasoliittymästä kulku Teiharjun teollisuusalueelle tapahtuvan jatkossa Asentajankadun kautta. Tästä johtuen Asentajankadun ajorata on esitetty rakennettavaksi seitsemän ja puoli metriä leveänä siten, että kadun asfaltoitu ajorata on seitsemän metriä leveä.

Kadulle esitetään rakennettavaksi katuvalaistus. Teiharjun alueelle tullaan laatimaan katuvalaistussuunnitelma.

Katusuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville 26.3–8.4.2020

Muistutukset ehdotusta vastaan on jätettävä kirjallisena Ikaalisten kaupungin tekniselle lautakunnalle, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen tai kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi ennen em. suunnitelman nähtävillä oloajan päättymistä.

 

Suunnitelmakartta ja  pituusleikkaus

Tekninen johtaja
Satu Rask
044 730 1262
satu.rask@ikaalinen.fi