Skip to content

Eino Salmelaisen kadun katusuunnitelma

Korotetun suojatien rakentaminen Eino Salmelaisen
kadun yli paikotusalueen kohdalle.

Eino Salmelaisen Katu Katusuunnitelma

SASKY rakentaa paikoitusalueen oppilaitoksen tarpeisiin Eino Salmelaisen kadun ja Etelärinteen liittymän itäpuolelle.

Katusuunnitelma asetettiin yleisesti nähtäville 4.7.–18.7.2019.

Tekninen johtaja
Satu Rask
044 730 1262
satu.rask@ikaalinen.fi