Eino Salmelaisen kadun katusuunnitelma

Korotetun suojatien rakentaminen Eino Salmelaisen
kadun yli paikotusalueen kohdalle.

Eino Salmelaisen Katu Katusuunnitelma

SASKY rakentaa paikoitusalueen oppilaitoksen tarpeisiin Eino Salmelaisen kadun ja Etelärinteen liittymän itäpuolelle.

Katusuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville 4.7.–18.7.2019 osoitteessa Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut, Kolmen airon katu 3, Ikaalinen ja kotisivuillamme.

Muistutukset ehdotusta vastaan on jätettävä kirjallisena Ikaalisten kaupungin tekniselle lautakunnalle, Kolmen airon katu 3, 39500 IKAALINEN, ennen em. suunnitelman nähtävillä oloajan päättymistä.

 

Tekninen johtaja
Satu Rask
044 730 1262
satu.rask@ikaalinen.fi