Skip to content

Ikaalisten sisääntulotien (mt 2595) ja Vanhan Tampereentien (mt 13139) parantaminen – katusuunnitelmat

Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut tiesuunnitelman Ikaalisten sisääntulotielle (mt 2595) ja Vanhalle Tampereentielle (mt 13139). Tiesuunnitelman vaikutukset ulottuvat jossain määrin myös katualueille.

Niiltä osin, kuin tiesuunnitelman muutokset ulottuvat asemakaavan liikennealueen ulkopuolella olevalle katualueelle, suunnitelmat hyväksytään katusuunnitelmina.

Kuvassa Ikaalisten sisääntulotien suunnitelma karttaan merkattuna