Skip to content

Airotien katusuunnitelma

Vanhan Tampereentien ja Airotien liittymään tiesuunnitelmassa on osoitettu rakennettavaksi kevyenliikenteen väylä (K9J), joka johtaa Vanhan Tampereentien ylittävälle suojatielle. Tästä johtuen Airotien katusuunnitelmaan tulee pieni muutos Vanhan Tampereentien liittymässä.

Kadun kuivatus on esitetty toteutettavan kyseisessä kohdassa avo-ojalla.

Kuvassa airotiellä sijaitseva risteys