Skip to content

Kallinkadun katusuunnitelma

Vanhan Tampereentien ja Kallinkadun liittymään tiesuunnitelmassa on osoitettu rakennettavaksi kevyenliikenteen väylän (J7), joka johtaa Vanhan Tampereentien ylittävälle suojatielle. Tästä johtuen Kallinkadun katusuunnitelmassa osoitetaan kevyen liikenteen väylä kadun länsipuolelle, noin 20 metrin matkalle.

Kadun kuivatus on esitetty toteutettavan kyseisessä kohdassa avo-ojalla.

Kuvassa kallinkadulla sijaitseva risteys