Skip to content

Keskisenkadun katusuunnitelma

Tiesuunnitelmassa on osoitettu, että nykyisestä Keskisenkatua (K2) jatketaan asemakaavan mukaisesti 96 metriä (paaluväli 125-221). Lisäksi Pilvilinnankadun ja Keskisenkadun liittymään on osoitettu katusuunnitelmaan hieman muutoksia.

Kadun kuivatus on esitetty toteutettavan kyseisessä kohdassa avo-ojalla.

Kuvassa Keskisenkadulla sijaitseva ajoväylä